Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Projekt 6

Współfinansowany przez Unię Europejską

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji!

 

Projekt praktyk o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000147446 realizowany przez Fundację Ku Pomocy w konsorcjum z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespołem Szkół w Raciążu w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Wyjazd na staż odbędzie się w terminie od 07.04 do 20.04.2024 r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż). Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik reklamy, sprzedawca oraz kucharz.

Główne cele projektu:

 • zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach,
 • zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy,
 • rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia,
 • zwiększenie zakresu słownictwa branżowego,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego,
 • rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole,
 • wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim ,
 • zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego w całości formularza do sekretariatu szkoły.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej fundacji/szkoły. W przypadku osób małoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 • są uczniami szkoły klas II – IV,
 • kształcą się w zawodzie technik budownictwa, technik reklamy (Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim), kucharz, sprzedawca (Zespół Szkół w Raciążu),
 • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,
 • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży,
 • cechuje ich nienaganne zachowanie.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 02.02.2024 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są u koordynatora projektu.

 

 

Regulamin projektu [format docx]: pokaż

Formularz zgłoszeniowy [format docx]: pokaż

Regulamin projektu [format PDF]: pokaż

Formularz zgłoszeniowy [format PDF]: pokaż