Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Erasmus +

Polub nas na Facebook’ u 

 

W ramach realizacji kolejnego projektu „Mój staż – moja kariera BIS” o numerze 2017-PL01-KA102-037406 dla specjalizacji: technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce odbyły się spotkania przygotowujące do stażu.

W wyniku rekrutacji wyłoniono z każdej specjalizacji po 20 osób. W projekcie weźmie udział 61 osób kształconych w różnych zawodach. Ponieważ tylko niewielka część uczniów szkoły weźmie udział w projekcie konieczne było określenie sprawiedliwych i transparentnych zasad rekrutacji do projektu.

Staże umożliwią zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim oraz poznanie europejskiego środowiska pracodawców. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie poziom kompetencji zawodowych, a także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów, którzy rozwiną również kompetencje personalne i społeczne, wzmocnią poczucie pewności siebie i motywację do podejmowania wysiłku.

  

Terminy zajęć w 2017 roku:

I grupy „Technik żywienia i usług gastronomicznych”:

 

Zajęcia językowe:
16 marca: 15.40- 17.55
17 marca: 14.30- 16.55
20 marca: 14.30- 16.55
23 marca: 15.40- 17.55
27 marca: 14.30- 16.55
Łącznie 15 h

Zajęcia kulturowo-pedagogiczne: 23-25 marca

23 marca, czwartek:13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:35-19:05
24 marca, piątek: 13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:35-19:05
25 marca, sobota: 8:00-10:15; 10:25-12:40; 12:50-15:05; 15:15-16:45

Łącznie 25 h


Zajęcia odbędą się w:

ZSP Nr 2 w Tomaszowie Maz.,
ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Maz.
w sali 3.6 (II piętro)

 

 

Terminy zajęć w 2017 roku:

 

II grupy „Technik elektronik”:

 

 Zajęcia językowe:
06.04.2017: 16.00- 18.15(sala 108)
10.04.2017: 15.00- 17.15(sala 106)
21.04.2017: 15.00- 17.15(sala 106)
27.04.2017: 16.00- 18.15(sala 108)
04.05.2017: 16.00- 18.15(sala 108)
Łącznie 15 h
Zajęcia kulturowo-pedagogiczne: 11 maja – 13 maja

11.05.2017,czwartek:13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:3519:05
12.05.2017, piątek: 13:30-15:45;15:55-17:25; 17:35-19:05
13.05.2017, sobota: 8:00-10:15; 10:25-12:40; 12:50-15:05; 15:15-16:45
Łącznie 25 h

 

III grupy „Technik elektryk”:

Zajęcia językowe:

03.04.2017: 15.00- 17.15 (sala 106)
07.04.2017: 15.00- 17.15 (sala 106)
20.04.2017: 16.00- 18.15 (sala 108)
24.04.2017: 15.00- 17.15 (sala 106)
28.04.2017:15.00-17.15 (sala 106)
Łącznie 15 h

Zajęcia kulturowo-pedagogiczne: 11 maja – 13 maja

11.05.2017, czwartek: 13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:35-19:05
12.05.2017, piątek: 13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:35-19:05
13.05.2017, sobota: 8:00-10:15; 10:25-12:40; 12:50-15:05; 15:15-16:45
Łącznie 25 h

 

 

IV grupy „Technik hotelarz”:

 

Zajęcia językowe:

05.06.2017: 15.00- 17.15
08.06.2017: 16.00- 18.15
09.06.2017: 15.00- 17.15
12.06.2017: 15.00- 17.15
14.06.2017:16.00- 18.15
Łącznie 15 h

Zajęcia kulturowo-pedagogiczne: 01 czerwca – 03 czerwca

01.06.2017, czwartek: 13:30-15:45; 15:55-17:25; 17:35-19:05
02.06.2017, piątek: 13:30-15:45 15:55-17:25; 17:35-19:00
03.06.2017, sobota: 8:00-10:15; 10:25-12:40; 12:50-15:05; 15:15-16:45
Łącznie 25 h

 

Zajęcia odbędą się w:
ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz., 
ul. Św. Antoniego 29
97-200 Tomaszów Maz.
w sali: 106, 108

 

Pliki do pobrania:Celem projektu jest zdobycie w okresie 12 miesięcy przez 60 uczniów doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze klientów wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych w okresie 12 miesięcy.
W ramach realizacji programu ERASMUS + Fundacja zawarła umowy o współpracy z dwiema szkołami z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, które zajmują się zawodowym. Projekt jest ich wspólną inicjatywą.
Państwami przyjmującymi są Niemcy, Region: DED – SACHSEN , Miejscowość: Schkeuditz k. Lipska oraz Włochy Region: ITG1 – Sicilia Miejscowość: Barcellona Pozzo di Gotto.Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III, w wieku 16-18 lat, uczący się w szkołach zawodowych z następujących kierunków kształcenia zawodowego:
– technik hotelarz
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik elektronik
– technik elektrykKażdy uczestnik wyjazdu objęty zostanie przygotowaniem kulturowym, językowym oraz pedagogicznym, a po ukończeniu udziału we projekcie otrzymując dokument Europass „Mobilność” (dokument w którym znajdą się informacje o partnerze przyjmującym, nabytych kompetencjach zawodowych, wiedzy, rozwiniętych cechach osobistych zrealizowanych zadaniach przez uczniów, ich zaangażowaniu, "nastawieniu" na nową kulturę, środowisko i współpracowników oraz kolegów), certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej, indywidualne referencje od swojego pracodawcy, poświadczenie uczestnictwa w zajęciach kulturowo – pedagogiczno – językowych, oraz certyfikat od Wnioskodawcy (Fundacji) potwierdzający udział w zagranicznej mobilności w ramach przedmiotowego projektu.Za sprawą realizacji projektu możliwe będzie odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach, nabycie przez 60 Uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonych Europass Mobilność i certyfikatem projektu, podwyższenie przez 30 Uczestników umiejętności językowych w zakresie j. angielskiego branżowego, podwyższenie przez 30 Uczestników umiejętności językowych w zakresie j. niemieckiego branżowego, poprawa umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i językowych.