Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

O Fundacji

Fundacja KU POMOCY od 2013 roku stanowi impuls do rozwoju i wykorzystania potencjału drzemiącego w każdym z nas.Naszym nadrzędnym celem jest pomoc oraz wsparcie świadczone na rzecz lokalnej społeczności, poprzez wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe obszary działania.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, firmami, szkołami oraz jednostkami samorządu lokalnego na terenie powiatu tomaszowskiego i nie tylko, starając się dotrzeć ze swoją pomocą do jak najszerszej grupy odbiorców.

Dzięki działalności projektowej i otrzymanym dofinansowaniom, realizujemy bezpłatne projekty szkoleniowe i doradcze dla osób potrzebujących wsparcia.

Zespół Fundacji KU POMOCY tworzą wszechstronnie ukierunkowane osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą, którym bliski jest status Fundacji i cele w nim wyrażone.

Zrealizowane projekty

 

Fundacja KU POMOCY posiada godło jakości QUALITY INTERNATIONAL świadczące o najwyższej jakości świadczonej przez nas pomocy.