Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Projekt 1

Polub nas na Facebook’ u 

 

Pliki do pobrania:

Celem projektu jest zdobycie w okresie 12 miesięcy przez 60 uczniów doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze klientów wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych w okresie 12 miesięcy.
W ramach realizacji programu ERASMUS + Fundacja zawarła umowy o współpracy z dwiema szkołami z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, które zajmują się zawodowym. Projekt jest ich wspólną inicjatywą.
Państwami przyjmującymi są Grecy,  LG FUTURE NEED „KIKA MOBILITY CENTER”Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III, w wieku 16-18 lat, uczący się w szkołach zawodowych z następujących kierunków kształcenia zawodowego:
– technik hotelarz
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik elektronik
– technik elektrykKażdy uczestnik wyjazdu objęty zostanie przygotowaniem kulturowym, językowym oraz pedagogicznym, a po ukończeniu udziału we projekcie otrzymując dokument Europass „Mobilność” (dokument w którym znajdą się informacje o partnerze przyjmującym, nabytych kompetencjach zawodowych, wiedzy, rozwiniętych cechach osobistych zrealizowanych zadaniach przez uczniów, ich zaangażowaniu, "nastawieniu" na nową kulturę, środowisko i współpracowników oraz kolegów), certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej, indywidualne referencje od swojego pracodawcy, poświadczenie uczestnictwa w zajęciach kulturowo – pedagogiczno – językowych, oraz certyfikat od Wnioskodawcy (Fundacji) potwierdzający udział w zagranicznej mobilności w ramach przedmiotowego projektu.Za sprawą realizacji projektu możliwe będzie odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach, nabycie przez 60 Uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonych Europass Mobilność i certyfikatem projektu, podwyższenie przez 30 Uczestników umiejętności językowych w zakresie j. angielskiego branżowego, podwyższenie przez 30 Uczestników umiejętności językowych w zakresie j. niemieckiego branżowego, poprawa umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i językowych.